top of page
depositphotos-177910500-xl-2015-2000x112


בראשותה של ד"ר יעל להב

החוג לריפוי בעיסוק, פקולטה לרפואה,

אוניברסיטת תל אביב

המעבדה לחקר הטראומה הנפשית

logonew.JPG
research_gate_logo (1).png
LinkedIn_logo_initials.png
Depositphotos_21818307_s-2019.png
Depositphotos_21818307_s-20192.jpg
Google_Scholar_logo_2015.jpg
Depositphotos_97680156_s-2019.png
Depositphotos_21818307_s-20194.jpg
twiter.png
youtube.png
image001.png
depositphotos-31152539-xl-2015-2000x1333

המעבדה לחקר הטראומה הנפשית: מידע כללי

חשיפה לטראומה נפשית הנה שכיחה בישראל וברחבי העולם, ולה השלכות עמוקות ונרחבות הן ברמת הפרט והן ברמה החברתית. במעבדה לחקר הטראומה הנפשית אנו חוקרים את ההשלכות של אירועים טראומטיים שונים, בהם שבי, אלימות במשפחה, התעללות מינית, פיזית ורגשית בילדות, קרב ומלחמה.  

מטרתנו היא לחשוף את המנגנונים העומדים בבסיס הקשר בין חשיפה לטראומה ותוצאותיה, לרבות מצוקה פסיכולוגית ופסיכופתולוגיה (כגון PTSD, דיכאון ואובדנות); קשיים בריאותיים, סומטיים ופיזיים (כגון כאב כרוני, תחלואה וסומטיזציה); וכן קשיים תפקודיים (כגון פגיעה בתפקוד מקצועי, חברתי ומשפחתי). בנוסף אנו חוקרים את התהליכים הבין-אישיים המעורבים בדינמיקה שנוצרת בין הקורבן לתוקפן – המכונה "הזדהות עם התוקפן".

המחקר המבוצע במעבדה הוא אינטרדיסציפלינרי. אנו עושים שימוש בשיטות מחקר חדשניות ובניתוחים סטטיסטיים מתקדמים על מנת להבין את התהליכים המעורבים בחשיפה לטראומה ולקדם התערבויות קליניות עבור שורדי טראומה.

image001.png
מייל: yaellah1.tauex@tau.ac.il
כתובת: המעבדה לחקר הטראומה הנפשית, החוג לריפוי בעיסוק, פקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
bottom of page