ד"ר יעל להב - מחקרים במעבדה לחקר הטראומה הנפשית 

בדף זה מתפרסמים מחקרים המתקיימים במעבדה.  

שימו לב: במידה ולינק אינו עובד, משמע שהמחקר הסתיים. 
להלן קישורים למחקרים השונים: 
1. סקר אונליין העוסק בהשלכות אירועים מלחיצים בתקופת הילדות: