top of page

 ד"ר יעל להב - מחקרים במעבדה לחקר הטראומה הנפשית 

בדף זה מתפרסמים מחקרים המתקיימים במעבדה.  

שימו לב: במידה ולינק אינו עובד, משמע שהמחקר הסתיים. 
להלן קישורים למחקרים השונים: 
1. סקר אונליין העוסק בהשלכות
אירועים מלחיצים בתקופת הילדות: להשתתפות בסקר לחצו כאן 
2. סקר המיועד לכל אדם מעל גיל 18: להשתתפות בסקר לחצו כאן 
3. סקר המיועד לנשים מעל גיל 18: להשתתפות בסקר לחצו כאן 

bottom of page